Świadectwa Energetyczne Śląsk


poniedziałek, 30 grudnia 2013 11:56

Drugi przetarg na Białe Certyfikaty ogłoszony

27 grudnia 2013 roku Prezes URE opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu dotyczącego wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

czwartek, 21 listopada 2013 13:09

Wkrótce drugi przetarg na Białe Certyfikaty

Zbliża się koniec roku, więc czas zacząć myśleć o przystąpieniu do drugiego przetargu o przyznanie świadectw efektywności energetycznej. Pula będzie zbliżona do ogłoszonej w pierwszym przetargu, gdyż wykorzystano zaledwie 4% ...

czwartek, 21 listopada 2013 12:44

Przetarg na Białe Certyfikaty rozstrzygnięty

29 sierpnia 2013 roku Szanowna Komisja Przetargowa rozstrzygnęła pierwszy przetarg na pozyskanie świadectw efektywności energetycznej czyli tzw. białych certyfikatów. Wyniki prac Komisji są zaskakujące.

czwartek, 04 lipca 2013 13:11

Dotacje z NFOŚiGW 2013

NFOŚiGW został operatorem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii'... dotacja sięga nawet 80% kosztów...przeznaczona jest dla sektora publicznego...

środa, 22 maja 2013 10:53

Dotacje z WFOŚiGW - czyste powietrze

WFOŚiGW w Katowicach przedstawił nowe dokumenty dotyczące dofinansowań przedsięwzięć, na które przeznaczy pieniądze w formie dotacji, dofinansowania do kredytów o niskim oprocentowaniu - Regulamin.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej


czwartek, 10 stycznia 2013 11:25

OFERTA NA POZYSKANIE BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

OFERTA NA POZYSKANIE BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

 

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ POD BIAŁE CERTYFIKATY


piątek, 04 stycznia 2013 09:41

Przetarg na Białe Certyfikaty ogłoszony

31 grudnia 2012 roku Prezes URE opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu dotyczącego wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

sobota, 24 listopada 2012 09:32

Dyrektywa 2012/27/UE

Nowa Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej przyjęta

II Krajowy Plan Działań dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP)

sobota, 21 stycznia 2012 08:19

Dotacje z WFOŚiGW

WFOŚiGW w Katowicach przedstawił nowe dokumenty dotyczące dofinansowań przedsięwzięć, na które przeznaczy pieniądze w formie dotacji, dofinansowania do kredytów o niskim oprocentowaniu. Można będzie również ubiegać się o częściową spłatę zadłużenia po spełnieniu kilku warunków.


W 2012 r. zaplanowano kwotę wydatków w formie dotacji (w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych) w wysokości 57 400 tys. zł.

Dotacje na cele bieżące zaplanowano w wysokości 22 900 tys. zł natomiast dotacje na cele inwestycyjne wyniosą 32 500 tys. zł.

Wypłaty Funduszu z tytułu dopłat do wysokości oprocentowania kredytów bankowych założono w kwocie 2 000 tys. zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie przypadających do wypłaty w 2012 r. kwot wynikających z zawartych przez banki umów kredytowych oraz prognozowanej kwoty wypłat w 2012 roku.

Poziom umorzeń pożyczek w 2012 roku oszacowano na 60 000 tys. zł.

Przyjmuje się, iż planowana łączna pomoc Funduszu na ochronę środowiska w 2012 roku (pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów, środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym, umorzenia pożyczek, bankowe linie kredytowe, nagrody i inne wydatki na ochronę środowiska) wyniesie 408 429 tys. zł.

Do zaplanowanych zadań przez WFOŚiGW w województwie śląskim w 2012 roku należą, między innymi, długoterminowe cele:

 1. Poprawy jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. W związku z tym można otrzymać środki finansowe na następujące projekty:

 

 • Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania,  przesyłu lub użytkowania energii.
 • Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.
 • Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych.
 • Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo – gazowych.
 • Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.
 • Wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego.
 • Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.
 • Wymiana autobusów komunikacji miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym.
 • Wdrażanie programów lub projektów zwiększających efektywność energetyczną, w tym zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

 

Aby skorzystać ze środków przeznaczonych na rok 2012 wnioski należy składać do 29.02.2012 roku.

Natomiast, aby otrzymać środki przeznaczone na 2013 rok, wnioski należy złożyć do 31.10.2012 roku.

 

2.   Edukacja ekologiczna:

 • Realizacja warsztatów o edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży;
 • Konkursy ekologiczne;
 • Doposażenie w sprzęt przyszkolnych grup ekologicznych, laboratoriów uczelnianych związanych z ochroną środowiska;
 • Seminaria, sympozja i konferencje dla dorosłych;

 

Aby skorzystać ze środków przeznaczonych na rok 2012 wnioski należy składać do 31.03.2012 roku.

3.   Zarządzania środowiskowego:

 • badań, opracowań i ekspertyz, w tym na tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego w województwie, opracowanie strategii i programów wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opracowanie strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy,
 • monitoringu środowiska, w tym na: monitoring środowiska wynikający z Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego na rok 2012 oraz opracowanie i upowszechnianie informacji o stanie środowiska a także tworzenie baz danych o zanieczyszczeniach (zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska),
 • wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.


Aby skorzystać ze środków przeznaczonych na rok 2012 wnioski należy składać do 30.06.2012 roku.

Natomiast, aby otrzymać środki przeznaczone na 2013 rok, wnioski należy złożyć do 31.10.2012 roku.

Listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowichach na rok 2012 można pobrać tutaj:
http://www.wfosigw.katowice.pl/cms/modules/media/upload/files/lista2012.pdf

 

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ:

DAWID  LIPKO       + 48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W związku z wprowadzeniem Ustawy o Efektywności Energetycznej pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie audytora efektywności energetycznej. Projekt Rozporządzenia określa:

Agencja Doradztwa Energetycznego objęła patronat medialny nad Konferencją o Efektywności Energetycznej organizowaną w Warszawie przez FRR. Głównym celem Konferencji jest przybliżenie Uczestnikom tematyki związanej ze zmianami jakie niesie ze sobą uchwalenie nowej Ustawy o Efektywności Energetycznej. Ponadto będą się mogli Państwo dowiedzieć jakie jest stanowisko URE, co to są białe certyfikaty, jakie są technologie oszczędnego gospodarowania energią oraz ...

Kredyt technologiczny to nazwa działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego przedsiębiorcy wdrażający innowacje w swojej firmie mogą uzyskać premię technologiczną na spłatę części zobowiązania zaciągniętego w banku komercyjnym na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia. Wkład przedsiębiorcy w inwestycję to nie mniej niż 25 % kosztów kwalifikowanych w projekcie objętym wsparciem. Beneficjantami tego działania mogą być mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową. Inwestycja powinna zakładać zakup i wdrożenie nowej lub własnej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Rezultatem inwestycji ma być uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług.

Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt Ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych, co przyczyni się do zwiększenia racjonalności wykorzystania energii.

Nowa Ustawa o Efektywności Energetycznej wprowadza nowy zawód jakim będzie Audytor Efektywności Energetycznej. Opisane są w niej między innymi warunki jakie musi spełniać osoba chcąca zostać Audytorem. Również znalazło się w niej dużo zapisów odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla Audytorów.

Krajowy Plan Działań dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP)

Białe certyfikaty, audyt efektywności energetycznej, jednostki rządowe i samorządowe - oto jakie zostały przyjęte poprawki przez Sejm zawarte w Ustawie o Efektywności Energeycznej.

Kilkanaście poprawek zaproponował Senat do Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 4 marca 2011 roku, która nakłada na firmy obowiązek pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, audytów energetycznych. Większość z nich ma charakter doprecyzowujący.

wtorek, 28 października 2008 10:24

ŚWIADECTWA ENERGETCZNE województwo Śląskie: Gliwice, Bielsko-Biała, Bytom, Będzin, Chorzów, Cieszyn, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Lubliniec, Łaziska, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice ŚLĄSKIE, Siewierz, Skoczów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Tychy, Wisła, Wyry, Zabrze, Zawiercie, Żernica, Żory, Żywiec.

 

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku  w końcu została uchwalona. Jej celem jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Głównym założeniem przygotowanej przez MG ustawy jest wprowadzenie systemu tzw. białych certyfikatów, czyli ...

Świadectwo Energetyczne jest jednym z dokumentów jakie należy dołączyć do Nadzoru Budowlanego aby oddać budynek do użytkowania. Za oddanie do użytkowania budynku odpowiedzialny jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlany.

poniedziałek, 18 października 2010 09:55

Projekt Ustawy 2010 o

Projekt Ustawy o efektywności energetycznej

wtorek, 28 września 2010 14:18

Zawód - Certyfikator energetyczny

Prof. Popczyk o efektywności energetycznej, certyfikatorach energetycznych. innowacjach w gminach.

środa, 07 lipca 2010 11:07

Świadectwa energetyczne budynku

Prawo Budowlane jasno określa co to są Świadectwa energetyczne budynków. Zgodnie z Prawem Budowlanym Świadectwa Energetyczne, zwane również Certyfikaty Energetyczne, są obowiązkowym dokumentem dla niemal każdego budynku, mieszkania czy lokalu użytkowego. Świadectwo Energetyczne jest jednym z dokumentów wymaganych przez Urząd Nadzoru Budowlanego w przypadku oddawania domu do użytkowania. W niniejszym artykule zostały wypisane wszystkie paragrafy dotyczące świadectw energetycznych zawartych w Ustawie Prawo Budowlane.

czwartek, 04 lutego 2010 01:12

Budynki energooszczędne w 2020r

Parlament Europejski przyjął dyrektywę określającą efektywność energetyczna, dzięki której odbiorcy będą płacić niższe rachunki za prąd i gaz, a UE zrobi kolejny krok ku osiągnięciu celu, jakim jest zmniejszenie do końca następnej dekady łącznego zużycia energii o 20 proc.

środa, 05 stycznia 2011 01:07

Obowiązkowe Świadectwo Energetyczne

W Polsce świadectwa energetyczne budynków obowiązują od 2009 roku. Ale ...  świadectwa energetycznego budynku na koszt właściciela.

czwartek, 11 marca 2010 01:01

Nowy zawód - audytor

Wraz z projektem Ustawy o efektywności energetycznej (uee) powstanie nowy zawód branży energetycznej – audytor efektywności energetycznej. Czy jednak specjalność ta przyniesie pozytywne rozwiązania dla sektora budowlanego? Jakie są plusy i minusy, a jakie ryzyka związane z zawodem audytora?

Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za uproszczeniami dotyczącymi dofinansowania remontów budynków. W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

wtorek, 30 czerwca 2009 23:41

Odsiew chętnych do zawodu

Większość osób, które chcą wydawać świadectwa energetyczne budynku, nie zdała egzaminów. Testy zawierają błędy – twierdzą. Resort infrastruktury zaprzecza.

środa, 30 września 2009 23:33

Certyfikaty energetyczne budynku

Niemal każda umowa sprzedaży lub najmu domu czy mieszkania będzie wymagała przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej.

sobota, 22 maja 2010 00:41

Korzyść, czy zbędny wydatek?

Minął rok od wprowadzenia w Polsce obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Czy certyfikaty energetyczne stały się pierwszym krokiem ku bardziej energooszczędnym, a więc i tańszym w eksploatacji budynkom?

niedziela, 23 maja 2010 00:41

Ekozysk

Zdobywcy ekocertyfikatów dla swoich budynków zapewniają, że zastosowanie przyjaznych środowisku rozwiązań obniża koszty eksploatacji.

poniedziałek, 24 maja 2010 00:36

Łatwiej o pieniądze na ocieplanie budynków

Uproszczone zostały procedury przyznawania państwowych dotacji do termomodernizacji budynków. Dnia 5 marca Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wszystkie kluby poselskie głosowały za przyjęciem ustawy. Ustawa wprowadza uproszczenie procedury przyznawania państwowego dofinansowania dla inwestorów zamierzających remontować budynki.

poniedziałek, 24 maja 2010 00:31

Audytor oceni oszczędności energetyczne

Ustanowienie nowej profesji – audytora efektywności energetycznej – będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektowanej ustawy . To jej przepisy określą zasady uzyskiwania uprawnień audytora. – Kandydaci do tego zawodu będą musieli przede wszystkim ukończyć szkolenie, w trakcie którego zdobędą fachową wiedzę na temat m.in. audytu efektywności energetycznej – mówi Krzysztof Wójcik z Kancelarii Stopczyk i Mikulski.