Świadectwa Energetyczne Śląsk


Świadectwa energetyczne Aktualności Certyfikaty energetyczne budynku
środa, 30 września 2009 23:33

Certyfikaty energetyczne budynku

WRITTEN_BY Administrator

Niemal każda umowa sprzedaży lub najmu domu czy mieszkania będzie wymagała przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Tak zakłada rządowy projekt nowelizacji prawa budowlanego, którym ma się dzisiaj zająć Sejm. Nowela precyzuje, kiedy należy mieć świadectwo energetyczne budynku , co dotychczas nie było jasne. Dotyczy to oczywiście budynków oddawanych do użytkowania. Zbywca musi przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej także w razie umownego przenoszenia własności budynku lub mieszkania. Dwa istotne wyjątki to przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność oraz np. wyodrębnianie poszczególnych lokali będących samodzielną całością techniczno-użytkową i ich sprzedaż. Świadectwo energetyczne budynku będzie też potrzebne podczas zawierania umowy najmu.

"Zniknie kwestia, czy sprzedawca musi sporządzić świadectwo "

Nowela chce także zapewnić większy profesjonalizm osób, które wystawiają świadectwa energetyczne. Musiałyby one mieć ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na ich zdobycie uprawnieni mieliby trzy miesiące od wejścia w życie noweli.

Powstanie jawny urzędowy rejestr, swoista czarna lista osób, które nierzetelnie wykonują swoje obowiązki certyfikacyjne (złamanie przepisów, naruszenie etyki zawodowej albo zaufania publicznego). Przepisy dokładnie precyzują, jakie są procedury umieszczenia takich osób na liście, a także ich wykreślania.

Co istotne, Sejmowa Komisja Infrastruktury – wbrew stanowisku rządu – nie zgodziła się, aby certyfikaty energetyczne budynków mogły sporządzać osoby bezpośrednio zainteresowane ich treścią. Chodziło o to, by nie robili tego np. wykonawcy robót budowlanych na ocenianym obiekcie albo też właściciele budynków bądź mieszkań podlegających certyfikacji energetycznej.

Do wydawania certyfikatów energetycznych będą natomiast dopuszczeni inżynierowie, którzy nie mają studiów magisterskich, ale ukończyli kierunki, takie jak architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka. Jeśli spełnią oni też inne warunki (zawarte w art. 8 prawa budowlanego), to uzyskają z mocy prawa uprawnienia do sporządzania charakterystyk. Chodzi m.in. o posiadanie wybranych rodzajów uprawnień budowlanych.

Pojawi się też wymóg, aby w certyfikatach energetycznych budynków umieszczać zalecenia, jakie roboty budowlane (np. przebudowę, remont) można wykonać, aby poprawić parametry energetyczne ocenianej nieruchomości.

Ostatnio modyfikowane: środa, 07 lipca 2010 12:40
Więcej z tej kategorii: « Projekt Ustawy 2010 o