Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualności Aktualności Efektywność energetyczna, białe certyfikaty oraz audytor efektywności energetycznej
czwartek, 05 maja 2011 16:54

Efektywność energetyczna, białe certyfikaty oraz audytor efektywności energetycznej

Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt Ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych, co przyczyni się do zwiększenia racjonalności wykorzystania energii.


Mechanizmy wsparcia – system białych certyfikatów

Integralnym elementem ustawy o efektywności energetycznej będzie system białych certyfikatów, jako mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach tj.: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Pozyskanie białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla firm sprzedających energię odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia. Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło będą zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności od wielkości sprzedawanej energii. Projekt ustawy zakłada stworzenie katalogu inwestycji pro-oszczędnościowych, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE. Firmy będą miały również możliwość kupna certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energetycznej.

Oprócz wyżej wymienionych, w Ustawie znajdują się zapisy odnośnie nowej profesji jaką będzie Audytor efektywności energetycznej. Jak na razie niewiadomą jest jaki kurs na audytora efektywności energetycznej trzeba będzie przejść, aby otrzymać uprawnienia wykonywania opracowania jakim będzie audyt efektywności energetycznej. Na chwilę obecną zostały postawione warunki odnośnie wykształcenia, obowiązkowego ubezpieczenia OC audytora - (WIĘCEJ).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - TUTAJ

Ostatnio modyfikowane: wtorek, 07 czerwca 2011 09:00