Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to ekspertyza polegająca na ocenie technicznej istniejącego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej.

Audyt energetyczny sporządza się w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej oraz kredytu na preferencyjnych warunkach.

Premie termomodernizacyjna przyznawana jest jeżeli audyt energetyczny wskazuje, że w wyniku termomodernizacji nastąpi:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów rozróżnić dwie formy przedsięwzięcia: