┼Üwiadectwa Energetyczne ┼Ül─ůsk


czwartek, 21 listopada 2013 13:09

Wkrˇtce drugi przetarg na Bia?e Certyfikaty

przetarg na bia?e certyfikaty przetarg na bia?e certyfikaty

Zbli?a si? koniec roku, wi?c czas zacz?? my?le? o przyst?pieniu do drugiego przetargu o przyznanie ?wiadectw efektywno?ci energetycznej. Pula b?dzie zbli?ona do og?oszonej w pierwszym przetargu, gdy? wykorzystano zaledwie 4% ...

Do ko?ca roku Prezes URE ma obowi?zek og?osi? kolejny przetarg na tzw. bia?e certyfikaty. Jakim terminem zaskoczy wszystkich oczekuj?cych w tym roku? W 2012 roku og?oszenie nast?pi?o 31 grudnia 2012 roku o godzinie 14:53.

Niemniej jednak radzimy ju? teraz zacz?? przygotowywa? si? do kompletowania dokumentacji, sporz?dzenia audytˇw efektywno?ci energetycznej oraz wype?niania deklaracji przetargowe, tak aby przed z?o?eniem, ca?? dokumentacj? sprawdzi?o kilka niezale?nych osˇb, zanim zostanie przes?ane do URE.

czytaj rˇwnie?:

URE odrzuci?o ponad po?ow? wnioskˇw o bia?e certyfikaty.

Lista przedsi?wzi??, ktˇre kwalifikuj? si? do przetargu znajduje si? TUTAJ.

Je?eli Wasze przedsi?wzi?cie kwalifikuje si? do uzyskania Bia?ych Certyfikatˇw i potrzebujecie pomocy, prosz? zapozna? si? z nasz? ofert? TUTAJ

lub

SKONTAKTUJ SI? Z NASZYM DORADC? A ODPOWIE NA WSZYSTKIE PYTANIA

Dawid  Lipko                +48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj─ůcymi. W przegl─ůdarce musi by─ç w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript, ┼╝eby go zobaczy─ç.


Ostatnio modyfikowane: czwartek, 21 listopada 2013 13:38