Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualności Aktualności Projekt Rozporządzenia o szkoleniu dla przyszłych audytorów efektywności energetycznej
poniedziałek, 08 sierpnia 2011 15:22

Projekt Rozporządzenia o szkoleniu dla przyszłych audytorów efektywności energetycznej

W związku z wprowadzeniem Ustawy o Efektywności Energetycznej pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie audytora efektywności energetycznej. Projekt Rozporządzenia określa:

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie audytora efektywności energetycznej określa:

  1. Sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu dla osób chcących przeprowadzać audyt efektywności energetycznej;
  2. Kryteria jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz tryb ich powoływania;
  3. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu.

 

Odnosząc się do szkolenia dla przyszłych audytorów efektywności energetycznych muszą Oni spełnić pewne warunki, aby móc rozpocząć takie szkolenie.

Zarówno szkolenie jak i egzamin dla przyszłego audytora efektywności energetycznej składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznej.

Szkolenie teoretyczne to minimum 160 godzin wykładów o tematyce zgodnej z załącznikiem 1 Projektu Rozporządzenia , a ćwiczenia praktyczne to minimum 24 godziny.

Egzamin składać się będzie z dwóch części:

  1. Części pisemnej - test jednokrotnego wyboru. Ta część będzie trwać 160 minut. Uzyskanie 60 punktów kwalifikuje do przystąpienia do drugiej części egzaminu;
  2. Części praktycznej - sprawdzenie umiejętności samodzielnego sporządzenia audytu efektywności energetycznej. Czas trwania to 180 minut.

Egzamin poprawkowy może odbyć się najwcześniej po upływie 60 dni.

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu wynosi 80% kwoty miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie egzaminu zgodnego z ogłoszeniem przez Prezesa GUS.

Ostatnio modyfikowane: poniedziałek, 08 sierpnia 2011 21:49