Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Aktualności Wyświetlone artykuły wg taga: ubepieczenie OC

31 grudnia 2012 roku Prezes URE opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu dotyczącego wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

Published in Aktualności

Kredyt technologiczny to nazwa działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego przedsiębiorcy wdrażający innowacje w swojej firmie mogą uzyskać premię technologiczną na spłatę części zobowiązania zaciągniętego w banku komercyjnym na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia. Wkład przedsiębiorcy w inwestycję to nie mniej niż 25 % kosztów kwalifikowanych w projekcie objętym wsparciem. Beneficjantami tego działania mogą być mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową. Inwestycja powinna zakładać zakup i wdrożenie nowej lub własnej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Rezultatem inwestycji ma być uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług.

Published in Aktualności

Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt Ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych, co przyczyni się do zwiększenia racjonalności wykorzystania energii.

Published in Aktualności

Nowa Ustawa o Efektywności Energetycznej wprowadza nowy zawód jakim będzie Audytor Efektywności Energetycznej. Opisane są w niej między innymi warunki jakie musi spełniać osoba chcąca zostać Audytorem. Również znalazło się w niej dużo zapisów odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla Audytorów.

Published in Aktualności