Świadectwa Energetyczne Śląsk


?wiadectwa energetyczne Aktualno?ci Wyświetlone artykuły wg taga: umowa

?WIADECTWA ENERGETCZNE wojewdztwo ?l?skie: Gliwice, Bielsko-Bia?a, Bytom, B?dzin, Chorzw, Cieszyn, Czelad?, Cz?stochowa, D?browa Grnicza, Gliwice, Jastrz?bie-Zdrj, Jaworzno, Katowice, Knurw, Lubliniec, ?aziska, ?aziska Grne, Miko?w, Mys?owice, Orzesze, Piekary ?l?skie, Pszczyna, Racibrz, Ruda ?l?ska, Rybnik, Siemianowice ?L?SKIE, Siewierz, Skoczw, ?wi?toch?owice, Tarnowskie Gry, Toszek, Tychy, Wis?a, Wyry, Zabrze, Zawiercie, ?ernica, ?ory, ?ywiec.

Published in Aktualno?ci

Prawo Budowlane jasno okre?la co to s? ?wiadectwa energetyczne budynkw. Zgodnie z Prawem Budowlanym ?wiadectwa Energetyczne, zwane rwnie? Certyfikaty Energetyczne, s? obowi?zkowym dokumentem dla niemal ka?dego budynku, mieszkania czy lokalu u?ytkowego. ?wiadectwo Energetyczne jest jednym z dokumentw wymaganych przez Urz?d Nadzoru Budowlanego w przypadku oddawania domu do u?ytkowania. W niniejszym artykule zosta?y wypisane wszystkie paragrafy dotycz?ce ?wiadectw energetycznych zawartych w Ustawie Prawo Budowlane.

Published in Aktualno?ci

Niemal ka?da umowa sprzeda?y lub najmu domu czy mieszkania b?dzie wymaga?a przedstawienia ?wiadectwa charakterystyki energetycznej.

Published in Aktualno?ci