Świadectwa Energetyczne Śląsk


Energetyka

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich inwestorów planujących zainwestować swój kapitał w branży energetycznej. Doradztwo prowadzimy w następującej tematyce:

 

  • Technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu Kogeneracja oparta o gaz ziemny;
  • Instalacje ogrzewania i klimatyzacji zasilane gazem ziemnym;
  • Doradztwo w zakresie doboru i optymalizacji urządzeń energetycznych;
  • Opiniowanie rozwiązań projektowych;
  • Optymalizacja płatności za energię elektryczną i zużyty gaz ziemny;
  • Doradztwo techniczne na etapie projektowania i realizacji inwestycji;
  • Założenia do planów i projekty planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • Pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych do realizacji inwestycji;

Specjalizujemy się w doradztwie w szeroko rozumianej energetyce, jednak najbliższa jest nam energetyka gazowa.

Related items (by tag)