Świadectwa Energetyczne Śląsk


Projekt Ustawy o efektywności energetycznej

Published in Aktualności

Prof. Popczyk o efektywności energetycznej, certyfikatorach energetycznych. innowacjach w gminach.

Published in Aktualności

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów rozróżnić dwie formy przedsięwzięcia:

Published in Audyt energetyczny

Premie termomodernizacyjna przyznawana jest jeżeli audyt energetyczny wskazuje, że w wyniku termomodernizacji nastąpi:

Published in Audyt energetyczny

Uproszczone zostały procedury przyznawania państwowych dotacji do termomodernizacji budynków. Dnia 5 marca Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wszystkie kluby poselskie głosowały za przyjęciem ustawy. Ustawa wprowadza uproszczenie procedury przyznawania państwowego dofinansowania dla inwestorów zamierzających remontować budynki.

Published in Aktualności