Świadectwa Energetyczne Śląsk


Świadectwa energetyczne Po co nam świadectwa energetyczne?

Po co nam świadectwa energetyczne?

Świadectwa energetyczne zostały wprowadzone jako obowiązek z kilku powodów. Jednym z nich jest Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. Zgodnie z nią Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. I tak w listopadzie 2008 roku pojawiły się gotowe rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane.

 

Innym, bardzo ważnym argumentem wprowadzenia obowiązku posiadania świadectwa energetycznego, jest korzyść finansowa jaką można uzyskać z tytuły mniejszego zużycia energii w miejscu zamieszkania czy też w zakładzie przemysłowym.

Chodzi tu głównie o wysokość rachunków za energię zużytą na potrzeby:

  • centralnego ogrzewania;
  • przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  • klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń;
  • oświetlenia.

Należy pamiętać, że przy zakupie np. mieszkania warto zwrócić uwagę na jego efektywność energetyczną gdyż wpłynie to na nasze przyszłe koszty utrzymania lokalu. Warto więc się zastanowić czy nie lepiej będzie kupić droższego lecz efektywniejszego energetycznie. Właściciel nieruchomości musi posiadać świadectwo energetyczne i jest obowiązany udostępnić świadectwo energetyczne kupcowi lub najemcy. W porównaniu zużycia pomoże nam właśnie świadectwo energetyczne.

Zauważmy, że kiedyś kupując sprzęt AGD nikt nie patrzył na energochłonność tych urządzeń. Po wprowadzeniu klas energetycznych np. dla pralek każdy z nas kupując droższe urządzenie, lecz o mniejszym zużyciu energii elektrycznej, wie, że taki zakup szybko się zwróci.

Świadectwa energetyczne wpłyną również na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Oszczędności energii są niewątpliwie najszybszym, najskuteczniejszym i najbardziej opłacalnym sposobem redukcji emisji gazów szklarniowych, a także poprawy jakości powietrza, szczególnie na obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia.

W ten sposób, Państwa Członkowskie będą mogły łatwiej dotrzymać zobowiązań z Kioto. Po drugie, oszczędności energii będą stanowić istotny element długoterminowych działań UE ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym przez dalszą redukcję emisji.