Świadectwa Energetyczne Śląsk


Dawid Lipko

Dawid Lipko

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

poniedziałek, 30 grudnia 2013 11:56

Drugi przetarg na Białe Certyfikaty ogłoszony

27 grudnia 2013 roku Prezes URE opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu dotyczącego wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

czwartek, 21 listopada 2013 13:09

Wkrótce drugi przetarg na Białe Certyfikaty

Zbliża się koniec roku, więc czas zacząć myśleć o przystąpieniu do drugiego przetargu o przyznanie świadectw efektywności energetycznej. Pula będzie zbliżona do ogłoszonej w pierwszym przetargu, gdyż wykorzystano zaledwie 4% ...

czwartek, 21 listopada 2013 12:44

Przetarg na Białe Certyfikaty rozstrzygnięty

29 sierpnia 2013 roku Szanowna Komisja Przetargowa rozstrzygnęła pierwszy przetarg na pozyskanie świadectw efektywności energetycznej czyli tzw. białych certyfikatów. Wyniki prac Komisji są zaskakujące.

czwartek, 04 lipca 2013 13:11

Dotacje z NFOŚiGW 2013

NFOŚiGW został operatorem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii'... dotacja sięga nawet 80% kosztów...przeznaczona jest dla sektora publicznego...

środa, 22 maja 2013 10:53

Dotacje z WFOŚiGW - czyste powietrze

WFOŚiGW w Katowicach przedstawił nowe dokumenty dotyczące dofinansowań przedsięwzięć, na które przeznaczy pieniądze w formie dotacji, dofinansowania do kredytów o niskim oprocentowaniu - Regulamin.

piątek, 04 stycznia 2013 09:41

Przetarg na Białe Certyfikaty ogłoszony

31 grudnia 2012 roku Prezes URE opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu dotyczącego wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

sobota, 21 stycznia 2012 08:19

Dotacje z WFOŚiGW

WFOŚiGW w Katowicach przedstawił nowe dokumenty dotyczące dofinansowań przedsięwzięć, na które przeznaczy pieniądze w formie dotacji, dofinansowania do kredytów o niskim oprocentowaniu. Można będzie również ubiegać się o częściową spłatę zadłużenia po spełnieniu kilku warunków.


W 2012 r. zaplanowano kwotę wydatków w formie dotacji (w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych) w wysokości 57 400 tys. zł.

Dotacje na cele bieżące zaplanowano w wysokości 22 900 tys. zł natomiast dotacje na cele inwestycyjne wyniosą 32 500 tys. zł.

Wypłaty Funduszu z tytułu dopłat do wysokości oprocentowania kredytów bankowych założono w kwocie 2 000 tys. zł. Wielkość tę oszacowano na podstawie przypadających do wypłaty w 2012 r. kwot wynikających z zawartych przez banki umów kredytowych oraz prognozowanej kwoty wypłat w 2012 roku.

Poziom umorzeń pożyczek w 2012 roku oszacowano na 60 000 tys. zł.

Przyjmuje się, iż planowana łączna pomoc Funduszu na ochronę środowiska w 2012 roku (pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów, środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym, umorzenia pożyczek, bankowe linie kredytowe, nagrody i inne wydatki na ochronę środowiska) wyniesie 408 429 tys. zł.

Do zaplanowanych zadań przez WFOŚiGW w województwie śląskim w 2012 roku należą, między innymi, długoterminowe cele:

 1. Poprawy jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. W związku z tym można otrzymać środki finansowe na następujące projekty:

 

 • Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania,  przesyłu lub użytkowania energii.
 • Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.
 • Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych.
 • Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo – gazowych.
 • Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.
 • Wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego.
 • Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.
 • Wymiana autobusów komunikacji miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym.
 • Wdrażanie programów lub projektów zwiększających efektywność energetyczną, w tym zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

 

Aby skorzystać ze środków przeznaczonych na rok 2012 wnioski należy składać do 29.02.2012 roku.

Natomiast, aby otrzymać środki przeznaczone na 2013 rok, wnioski należy złożyć do 31.10.2012 roku.

 

2.   Edukacja ekologiczna:

 • Realizacja warsztatów o edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży;
 • Konkursy ekologiczne;
 • Doposażenie w sprzęt przyszkolnych grup ekologicznych, laboratoriów uczelnianych związanych z ochroną środowiska;
 • Seminaria, sympozja i konferencje dla dorosłych;

 

Aby skorzystać ze środków przeznaczonych na rok 2012 wnioski należy składać do 31.03.2012 roku.

3.   Zarządzania środowiskowego:

 • badań, opracowań i ekspertyz, w tym na tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego w województwie, opracowanie strategii i programów wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opracowanie strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy,
 • monitoringu środowiska, w tym na: monitoring środowiska wynikający z Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego na rok 2012 oraz opracowanie i upowszechnianie informacji o stanie środowiska a także tworzenie baz danych o zanieczyszczeniach (zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska),
 • wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.


Aby skorzystać ze środków przeznaczonych na rok 2012 wnioski należy składać do 30.06.2012 roku.

Natomiast, aby otrzymać środki przeznaczone na 2013 rok, wnioski należy złożyć do 31.10.2012 roku.

Listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowichach na rok 2012 można pobrać tutaj:
http://www.wfosigw.katowice.pl/cms/modules/media/upload/files/lista2012.pdf

 

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ:

DAWID  LIPKO       + 48  601  176  513

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W związku z wprowadzeniem Ustawy o Efektywności Energetycznej pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie audytora efektywności energetycznej. Projekt Rozporządzenia określa:

Agencja Doradztwa Energetycznego objęła patronat medialny nad Konferencją o Efektywności Energetycznej organizowaną w Warszawie przez FRR. Głównym celem Konferencji jest przybliżenie Uczestnikom tematyki związanej ze zmianami jakie niesie ze sobą uchwalenie nowej Ustawy o Efektywności Energetycznej. Ponadto będą się mogli Państwo dowiedzieć jakie jest stanowisko URE, co to są białe certyfikaty, jakie są technologie oszczędnego gospodarowania energią oraz ...

Kredyt technologiczny to nazwa działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego przedsiębiorcy wdrażający innowacje w swojej firmie mogą uzyskać premię technologiczną na spłatę części zobowiązania zaciągniętego w banku komercyjnym na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia. Wkład przedsiębiorcy w inwestycję to nie mniej niż 25 % kosztów kwalifikowanych w projekcie objętym wsparciem. Beneficjantami tego działania mogą być mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową. Inwestycja powinna zakładać zakup i wdrożenie nowej lub własnej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Rezultatem inwestycji ma być uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług.

pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 2