Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny sporządza się w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej oraz kredytu na preferencyjnych warunkach.

Published in Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to ekspertyza polegająca na ocenie technicznej istniejącego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej.

Published in Audyt energetyczny

Świadectwa energetyczne zostały wprowadzone jako obowiązek z kilku powodów. Jednym z nich jest Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. Zgodnie z nią Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. I tak w listopadzie 2008 roku pojawiły się gotowe rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane.

Published in O świadectwach

Do 31 grudnia 2009 roku świadectwo energetyczne budynku może sporządzić, osoba która:

  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Ukończyła studia magisterskie.
  3. Nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
  4. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

Published in O świadectwach

Misją Agencji Doradztwa Energetycznego jest świadczenie usług, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Uważamy, że aktualny stan polskiej energetyki, zarówno zawodowej, przemysłowej oraz mieszkaniowej, wymaga znacznego zaangażowania całego społeczeństwa. Z uwagi na fakt wprowadzenia obowiązku posiadania świadectw, Agencja Doradztwa Energetycznego, rozszerzyła swoją działalność o usługę sporządzania certyfikatów energetycznych.

Jesteśmy jednym z współtwórców Grupy Silesia, do której należą specjaliści z różnych branż, niezbędnych przy realizacji inwestycji w energetyce. Oprócz tego współpracujemy z ludźmi nauki, co w połączeniu z doświadczeniem praktycznym, owocuje w pełni profesjonalnym podejściem do każdego projektu. Zasięgamy również opinii od współtwórców Ustawy Prawo Energetyczne.

Ogólnie mówiąc jesteśmy młodym, energicznym i dynamicznie rozwijającym się zespołem, który dzięki doświadczeniu i zdobytej wiedzy nie boi się podejmować nawet najbardziej skomplikowanych wyzwań. Zdajemy sobie sprawę z ciągłych zmian w polskim ustawodawstwie co powoduje, że na bieżąco podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach energetycznych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.
Published in Usługi

Minął rok od wprowadzenia w Polsce obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Czy certyfikaty energetyczne stały się pierwszym krokiem ku bardziej energooszczędnym, a więc i tańszym w eksploatacji budynkom?

Published in Aktualności