Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Po co nam audyt energetyczny

Po co nam audyt energetyczny

Audyt energetyczny sporządza się w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej oraz kredytu na preferencyjnych warunkach.

 

Premia termomodernizacyjna opiera się na wykorzystaniu pieniędzy ze specjalnego funduszu przeznaczonego na termomodernizację. Przyznaje ją Bank Gospodarstwa Krajowego.

Aby jednak skorzystać z takiej formy dofinansowania, Inwestor musi przedstawić audyt energetyczny oraz zobowiązany jest zaciągnąć kredyt w banku, który współpracuje z BGK. Okres spłaty nie może przekroczyć 10 lat. Kolejnym warunkiem jest posiadanie wkładu własnego Inwestora w wysokości 20% całkowitego kosztu termomodernizacji.