Świadectwa Energetyczne Śląsk


Audyt energetyczny Wyświetlone artykuły wg taga: audyt energetyczny

Premie termomodernizacyjna przyznawana jest jeżeli audyt energetyczny wskazuje, że w wyniku termomodernizacji nastąpi:

Published in Audyt energetyczny

Audyt energetyczny sporządza się w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej oraz kredytu na preferencyjnych warunkach.

Published in Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to ekspertyza polegająca na ocenie technicznej istniejącego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej.

Published in Audyt energetyczny