Kiedy można dostać premię?

Premie termomodernizacyjna przyznawana jest jeżeli audyt energetyczny wskazuje, że w wyniku termomodernizacji nastąpi:

 

 

 

  1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:
    • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %,
    • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15 %,
    • w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 %, lub
  2. Zmniejszenie rocznych strat energii - co najmniej o 25 %, lub
  3. Zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła co najmniej o 20 %, lub
  4. Zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.