Świadectwa Energetyczne Śląsk


Ochrona środowiska

W zakresie naszej działalności świadczymy również usługi z zakresu ochrony środowiska w skład, których wchodzą:

 1. Kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska;
 2. Konsultacje ekologiczne dla Urzędów Gmin i Powiatów;
 3. Raporty środowiskowe (karty informacyjne przedsięwzięcia), operaty wodno prawne, przeglądy ekologiczne, wnioski o pozwolenia zintegrowane i sektorowe;
 4. Opinie, ekspertyzy, koreferaty, artykuły;
 5. Prowadzenie konferencji, szkoleń w zakresie obowiązującego prawodawstwa;

Współpracujemy z doświadczoną grupą specjalistów, którzy posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenia usług i opracowań takich jak:

 1. Specjalistyczne usługi doradcze w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska;
 2. Opracowanie wniosków do:
  • Pozwoleń zintegrowanych,
  • Pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza,
  • Zgłoszeń emisji do powietrza,
  • Pozwoleń wodno prawnych,
  • Pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • Programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  • Informacji o wytwarzanych odpadach,
  • Zezwoleń na odzysk i unieszkodliwianie oraz zbieranie i transport odpadów,
 3. Raporty oddziaływania na środowisko (OOŚ);Badania i pomiary: emisji do powietrza, ścieków, wód, gleb, hałasu;
 4. Badania na stanowisku pracy (BHP);
 5. Przeglądy ekologiczne;
 6. Pomoc we wprowadzaniu ISO 14001 i innych systemów jakości;
 7. Studia wykonalności inwestycji (także w przypadku inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych);
 8. Raporty i audyty wg indywidualnych potrzeb klienta;
 9. Przygotowanie wniosków o dotacje ze środków unijnych;
 10. Programy, inwentaryzacje emisji w zależności od potrzeb klienta;
 11. Programy ochrony środowiska;
 12. Strategie zrównoważonego rozwoju;
 13. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Ceny na wykonywane przez nas usługi uzależnione są od rodzaju projektu i ustalane są indywidualnie.