Świadectwa Energetyczne Śląsk


NFOŚiGW został operatorem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pt. "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii'... dotacja sięga nawet 80% kosztów...przeznaczona jest dla sektora publicznego...

Published in Aktualności

Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej


Published in Aktualności

Nowa Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej przyjęta

Published in Aktualności

II Krajowy Plan Działań dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP)

Published in Aktualności

W związku z wprowadzeniem Ustawy o Efektywności Energetycznej pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie audytora efektywności energetycznej. Projekt Rozporządzenia określa:

Published in Aktualności

Agencja Doradztwa Energetycznego objęła patronat medialny nad Konferencją o Efektywności Energetycznej organizowaną w Warszawie przez FRR. Głównym celem Konferencji jest przybliżenie Uczestnikom tematyki związanej ze zmianami jakie niesie ze sobą uchwalenie nowej Ustawy o Efektywności Energetycznej. Ponadto będą się mogli Państwo dowiedzieć jakie jest stanowisko URE, co to są białe certyfikaty, jakie są technologie oszczędnego gospodarowania energią oraz ...

Published in Aktualności

Krajowy Plan Działań dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP)

Published in Aktualności

Projekt Ustawy o efektywności energetycznej

Published in Aktualności

Prof. Popczyk o efektywności energetycznej, certyfikatorach energetycznych. innowacjach w gminach.

Published in Aktualności