Świadectwa Energetyczne Śląsk


Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt Ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych, co przyczyni się do zwiększenia racjonalności wykorzystania energii.

Published in Aktualności
2
Dalej
ostatnia
Strona 2 z 2