Świadectwa Energetyczne Śląsk


Świadectwa energetyczne zostały wprowadzone jako obowiązek z kilku powodów. Jednym z nich jest Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. Zgodnie z nią Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. I tak w listopadzie 2008 roku pojawiły się gotowe rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane.

Published in O świadectwach

Do 31 grudnia 2009 roku świadectwo energetyczne budynku może sporządzić, osoba która:

  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Ukończyła studia magisterskie.
  3. Nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
  4. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

Published in O świadectwach

Od 1 stycznia 2009 roku świadectwo energetyczne budynku (certyfikat energetyczny) jest obowiązkowym dokumentem niemalże dla każdego budynku, mieszkania i lokalu wprowadzonego do obrotu. Dotyczy to zarówno nowych budynków oddawanych do użytku jak i istniejących nieruchomości, które mają zostać wynajęte bądź po prostu sprzedane.

Published in O świadectwach

Minął rok od wprowadzenia w Polsce obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Czy certyfikaty energetyczne stały się pierwszym krokiem ku bardziej energooszczędnym, a więc i tańszym w eksploatacji budynkom?

Published in Aktualności

Zdobywcy ekocertyfikatów dla swoich budynków zapewniają, że zastosowanie przyjaznych środowisku rozwiązań obniża koszty eksploatacji.

Published in Aktualności

Nasza oferta jest skierowana do każdego, kto potrzebuje świadectwa energetycznego budynku. Świadectwo energetyczne budynku wymagane jest dla każdego nowego lub istniejącego budynku, mieszkania, lokalu czy też hali produkcyjnej i zakładów przemysłowych.

Współpracujemy z certyfikatorami na terenie całej Polski. Wystarczy wypełnić formularz, a my się z Państwem skontaktujemy. Aby uzyskać informacje telefonicznie należy dzwonić pod numer 601 176 513 lub 32 301 56 28.

Główna siedziba firmy mieści się na terenie Śląska, w Gliwicach. Świadectwa energetyczne wykonujemy na przykład w takich miastach jak: Gliwice, Zabrze, Bytom, Tychy, Katowice, Orzesze, Mikołów, Łaziska, Pszczyna, Ruda Śląska, Chorzów, Tarnowskie Góry. Dojazd nie wpływa na cenę wykonanego świadectwa.

Proponowana przez nas cena jest zależna od wielu czynników, które wstępnie uwzględnia formularz zamówienia. Oprócz tego cena wykonania świadectwa zależna jest od kształtu budynku czyli ilość przegród ogrzewanych. Świadectwo energetyczne budynku będzie droższe w przypadku gdy budynek posiada instalację odzysku ciepła, klimatyzacji bądź kilku źródeł ciepła.

Na przykład domek jednorodzinny zamieszczony na zdjęciu będzie wymagał dużo więcej pracy i czasu Certyfiaktora, więc cena na pewno będzie wyższa niż domku o prostym kształcie tzw. klocka.

Pojedynczy lokal w budynku Około 300 zł
Dom jednorodzinny Około 400 zł
Budynek wielorodzinny Około 1 000 zł
Skomplikowane duże budynki Wycena indywidualna
Hale, budynki przemysłowe Wycena indywidualna
2
Dalej
ostatnia
Strona 2 z 2